انتخاب زبان EN | فارسی              
 
 
 
  خانه  |   محصولات  |   پروژه‌ها  |   خدمات مهندسی  |   مشتریان  |   مشاغل  |   ارتباط با ما
 
 
  پروژه ها

 

شرکت فناوری صنعتی هرالد کیش تعداد زیادی پروژه را در مکان های مختلف به پایان رسانیده است.
پروژه های جاری اشاره به پروژه هایی دارند که در حال حاضر توسط شرکت ما در دست اجرا می باشند و یا پایان پذیرفته اند.

 

         کاربر نهایی :   شرکت نفت و گاز پارس
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   South Pars Phase 19  

Filter

Coalescer

Sea Water Coarse Filter

Sample Cooler

Rotary Piston Blower

Control Valve

 

         کاربر نهایی :   شرکت نفت و گاز پارس
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   South Pars Phase 17 & 18  

Strainer

Blower

 

         کاربر نهایی :   شرکت نفت و گاز پارس
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   South Pars Phase 14  

Strainer

Blower

 

         کاربر نهایی :   شركت نفت و گاز اروندان
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   West Karoon Oil Field Early Production Unit  

Gate Valve

Globe Valve

Check Valve

 

         کاربر نهایی :   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Darquain Oil Field –Strategic Pump Station  

Gate Valve

Globe Valve

Check Valve

 

         کاربر نهایی :   شرکت پتروشیمی پردیس
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   3rd Urea And Ammonia  

Filter

Strainer

Sample Cooler

Heavy Duty Pump

Process Centrifugal Pump & Spare Parts

Burner

Analyzer Package

 

         کاربر نهایی :   شرکت پالایش نفت تبریز
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Bitumen Plant  

Flow Element

Flow Transmitter

Level Gauge

Level Transmitter

Temperature Indicator

Pressure Gauge

 

         کاربر نهایی :   شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Persian Gulf Star Gas Condensate Refinery  

Filter

Butterfly Valve

 

         کاربر نهایی :   شرکت نفت فلات قاره ایران
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Hengam Gas Treatment  

Tower Internal

 

         کاربر نهایی :   شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Southern Adish Refinery  

Fired Heater

Analyzer Package

Strainer

Sample Cooler

 

         کاربر نهایی :   شرکت نفت و گاز پارس
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   South Pars Phase 13 (Offshore)  

Strainer

Blower

 

         کاربر نهایی :   شرکت نفت و گاز پارس
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   South Pars Phase 12 (EPC II)  

Strainer

Blower

Pipe Support

 

         کاربر نهایی :   شرکت پالایش نفت اصفهان
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Esfahan Refinery Upgrading & Revamping Project (URP)  

Strainer

 

         کاربر نهایی :   شرکت پتروشیمی پردیس
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Urea And Ammonia Phase 17 & 18 & 19  

Burner

 

         کاربر نهایی :   شرکت پتروشیمی پردیس
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Urea And Ammonia Project  

Strainer

 

         کاربر نهایی :   پتروشیمی کردستان
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Kordestan Petrochemical LDPE Plant  

Pipe Support

Friction Support

 

         کاربر نهایی :   پترو پالایش کنگان
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Kangan Olefin Project  

Centrifugal Pump

Special Pump

Strainer

 

         کاربر نهایی :   پتروشیمی سلمان فارسی
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Salman Farsi Propane Dehydrogenation Plant  

Boiler Feed Water Pump

Circulating Water Pump

 

         کاربر نهایی :   پتروشیمی ایلام
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Ilam Petrochemical Sulfur Recovery Unit  

Reactor Heater

Stripper Reboiler

 

         کاربر نهایی :   پتروشیمی بوعلی سینا
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Bo Ali Sina Petrochemical Project  

Xylene Return Column Reboiler

Deheptanizer Reboiler

 

         کاربر نهایی :   شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   2nd Ammonia and Urea Project  

Analyzer

 

         کاربر نهایی :   شرکت پالایش نفت اصفهان
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Esfahan Refinery Diesel Hydrotreating Project (DHT)  

Strainer

Burner

Blower

 

         کاربر نهایی :   شرکت پالایش نفت تبریز
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Tabriz Gas Oil Hydrotreating Plant  

Multipoint & Skin Thermocouple

Differential Pressure Gauge

Pressure Gauge

Pressure Safety Valve

Pressure Vacuum Safety Valve

Sample Conection

Control Valve

Differential Pressure Type Level Transmitter

 

         کاربر نهایی :   شرکت پتروشیمی بوشهر
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   BUSHEHR PETROCHEMICAL Methanol Unite  

Sliding Stem Control Valve

Desuper Heater

 

         کاربر نهایی :   شرکت پتروشیمی بوشهر
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   BUSHEHR PETROCHEMICAL GSP Unite  

Control Valve

Desuper Heater

 

         کاربر نهایی :   شرکت پتروشیمی بوشهر
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   BUSHEHR PETROCHEMICAL CRFP Unite  

Control Valve

Desuper Heater

 

         کاربر نهایی :   شرکت صنایع پتروشیمی سبلان
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Sabalan Methanol Plant  

Desuper Heater

 

         کاربر نهایی :   شرکت پالایش نفت تبریز
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Tabriz Refinery Sulfur Recovery Plant  

Sampler

On/Off & ESD Valve

 

         کاربر نهایی :   شرکت نفت سپاهان
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Sepahan Fully Refined Wax Project  

Control Valve

 

         کاربر نهایی :   شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Natural Gas Liquids Complex 3100 Project (NGL3100)  

Sample Cooler

 

         کاربر نهایی :   شرکت پالایش نفت شیراز
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Shiraz Distillate Hydrotreating Project (SDHT)  

Strainer

 

         کاربر نهایی :   شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Abadan New Pump Station  

Strainer

Temporary Strainer

 

         کاربر نهایی :   پترو پالایش کنگان
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Kangan HDPE/LLDPE Project  

Precontacting Pot

Sample Connection

 

         کاربر نهایی :   شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Ragsefid Compressor Station and Gas Dehydration with Pipelines  

Strainer

 

         کاربر نهایی :   شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Abpakhsh Gas Compressor Station on Igat-VI Pipeline EPC Project  

Orifice Plate

 

         کاربر نهایی :   شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
تجهیزات عرضه شده :   پروژه :   Aradan Gas Compressor Station Project  

Orifice Plate

 

   
 


کلیه حقوق و امتیازات این سایت محفوظ و متعلق به شرکت فناوری صنعتی هرالد کیش می باشد
Design & Develope by KamalTaheri Design Studio.
Babak Ghiasi